Skip to content Skip to footer

Prva pomoč in nujna medicinska pomoč

27.90  z DDV

Učbenik za modul Zdravstvena nega v izobraževalnem programu Zdravstvena nega za vsebinski sklop Prva pomoč in nujna medicinska pomoč

Patricija Valetina Kobilšek, Alojzija Fink

Dodatne informacije

Opis

Razvoj in nova spoznanja, ki so pomembna za hitro, varno, kakovostno in kompetentno obravnavo pacienta pri poškodbi in drugih nujnih stanjih, so Patricijo Valentino Kobilšek in Alojzijo Fink, avtorici tega obsežnega in sodobnega dela, spodbudili k njegovemu nastanku. V njem so zajeta vsa temeljna znanja s področja reševalne dejavnosti pri oskrbi dojenčka, otroka in odraslega pacienta.

Poglavja so zasnovana pregledno in oblikovno privlačno. Vsebine so podane razumljivo, sistematično in nazorno. Učno snov ponazarja in smiselno dopolnjuje obilica fotografij, ilustracij, tabel in zanimivi praktični primeri.

Rubrika Za več znanja je namenjena poglabljanju znanja in dodatni razlagi učne vsebine. Rubrika Povežimo znanje usmerja k povezovanju znanj iz drugih predmetov in strokovnih modulov ter izvajanju učnih situacij. Praktični primeri spodbujajo h kritičnemu razmišljanju, samostojnemu delu in utrjevanju učne snovi. Rubrika Zanimivost usmerja k motivaciji in širitvi znanja. Vsako poglavje je zaključeno s Povzetkom v veznem besedilu ali v obliki miselnega vzorca, kar olajša ponavljanje in omogoča pregled učnih vsebin. Pojmovni slovarček na koncu učbenika pa omogoča hitro pridobitev informacij in razlago strokovnih pojmov. Učne vsebine, ki se navezujejo na oskrbo poškodovanega dojenčka in otroka, so v barvni podlagi z oznako medvedka.

Avtorici: Patricija Valentina Kobilšek, Alojzija Fink
Število strani: 312 barvnih strani
Format: 216 x 280 mm
Vezava: broširana
ISBN: 978-961-6864-26-8
Cena: 27,90 EUR

 

Prva pomoč in nujna medicinska pomoč
27.90  z DDV