Skip to content Skip to footer

Zdravstvena nega pacienta v psihiatriji

21.90  z DDV

Učbenik za modul Zdravstvena nega na specialnih področjih v izobraževalnem programu Zdravstvena nega za vsebinski sklop Izvajanje zdravstvene nege in oskrbe na področju duševnega zdravja.

Dodatne informacije

Opis

Učbenik Zdravstvena nega pacienta v psihiatriji  je namenjen dijakom programa Zdravstvena nega. Avtorici sta učbenik napisali na podlagi večletnih strokovnih, praktičnih in pedagoških izkušenj ter ob upoštevanju sodobnih strokovnih spoznanj. Njuna želja je bila prenesti znanje in izkušnje vsem tistim, ki nudijo zdravstveno nego osebam z motnjo v duševnem razvoju.

Učbenik vključuje 16 poglavij, v katerih so zajeta pomembna temeljna znanja s področja zdravstvene nege pacienta z motnjo v duševnem razvoju. Zahtevne vsebine so podane razumljivo, pregledno, sistematično in oblikovno privlačno. Učno snov ponazarjajo in smiselno dopolnjujejo fotografije, ilustracije, tabele in raznovrstne rubrike. Rubrika Za več znanja je namenjena poglabljanju znanja in dodatni razlagi učne vsebine. Rubrika Medpredmetno povezovanje usmerja k povezovanju znanj iz drugih predmetov in strokovnih modulov. Praktični primeri spodbujajo h kritičnemu razmišljanju, samostojnemu delu in utrjevanju učne snovi. Rubrika Zanimivost usmerja k motivaciji in širitvi znanja. Vsako poglavje je zaključeno s Povzetkom v veznem besedilu ali v obliki miselnega vzorca, kar olajša ponavljanje in omogoča pregled učnih vsebin.

Avtorici: Elizabeta Pikovnik in Alojzija Fink
Ilustracije: Alenka Vuk Trotovšek
Obseg: 128 barvnih strani
Format: 215 x 280 mm
ISBN: 978-961-6864-70-1
Cena: 21,90 EUR


Zdravstvena nega pacienta v psihiatriji
21.90  z DDV