Skip to content Skip to footer
Avtorici: Alojzija Fink, Elizabeta Pikovnik
Izvajalci: Doris Adam, David Erčulj, Alojzija Fink, Anamarija Fink, Kristina Fink, Nives Jesenko
Strokovni pregled: mag. Radojka Kobentar, viš. med. ses., prof. def. Jasna Kolar, viš. med. ses., univ. dipl. ped.
Branje besedila: Tjaša Repše
Tehnična izvedba: AV studio oddBeat

Avtorica: Irena Svoljšak Mežnaršič
Ilustracije: Nina Berčič Demšar, Tonka Erjavec, Irena Svoljšak Mežnaršič, Shutterstock
Avtorja in vira fotografij: Borut Demšar, Irena Svoljšak Mežnaršič, ALRISE Biosystems GmbH, Shutterstock

Avtorici: Bernarda Nemec, Maja Kranjc

Gradivo ni prosto dostopno. Za dostop potrebujete posebno geslo, ki vam ga lahko dodeli le založba.