Skip to content Skip to footer

Nega in oskrba

27.95  z DDV

Učbenik za modul Nega in oskrba v izobraževalnem programu Bolničar-negovalec za vsebinski sklop Pomoč pri življenjskih aktivnostih

Dodatne informacije

Opis

Učbenik  Nega in oskrba  je namenjen dijakom izobraževalnega programa Bolničar-negovalec. Avtorici sta učbenik napisali na podlagi večletnih strokovnih, praktičnih in pedagoških izkušenj ter ob upoštevanju sodobnih strokovnih spoznanj, pomembnih za varno, kakovostno in kompetentno nego in oskrbo uporabnika.

Učbenik vključuje 18 poglavij, v katerih so razumljivo, sistematično in nazorno podane vsebine s področja nege in oskrbe. Obravnavane so vse faze dela pri izvajanju nege in oskrbe pri temeljnih življenjskih aktivnostih: spanje in počitek, osebna higiena in urejenost, oblačenje in slačenje, gibanje in ustrezna lega, vzdrževanje normalne telesne temperature, dihanje in krvni obtok, prehranjevanje in pitje, izločanje in odvajanje, zagotavljanje varnega okolja, komunikacija in izražanje potreb, čustev, izražanje duhovnih potreb, delo in ustvarjalna zaposlitev, razvedrilo in rekreacija ter učenje in skrb za lastno zdravje. Poglavja so opremljena s številnimi fotografijami, ilustracijami, tabelami in rubrikami, ki smiselno dopolnjujejo učno snov ter pripomorejo k razumevanju in lažjemu usvajanju znanja. Rubrike Za več znanja, Zanimivost in Medpredmetno povezovanje  pripomorejo k širitvi in poglabljanju znanja. Rubrika  Praktični primer spodbuja h kritičnemu razmišljanju, samostojnemu delu in utrjevanju učne snovi. Vsako poglavje se zaključi s Povzetkom, ki omogoča pregled, utrjevanje in ponavljanje učne snovi.

Vsebine nadgrajujejo tudi videoposnetki, do katerih lahko dijaki dostopajo prek QR kod.

Avtorici: Patricija Valentina Raspotnik in Alojzija Fink
Ilustracije: Nuša Jurjevič
Obseg: 232 barvnih strani
Format: 215 x 280 mm
ISBN: 978-961-6864-94-7
Cena: 27,95 EUR

Nega in oskrba
27.95  z DDV