Skip to content Skip to footer

Razvoj in učenje predšolskega otroka

20.10  z DDV

Učbenik za modul Razvoj in učenje predšolskega otroka v programu Predšolska vzgoja

Bernarda Nemec. Maja Krajnc

Dodatne informacije

Opis

Nov, sodoben in slikovno zelo bogat in nazoren učbenik sledi katalogu znanja za istoimenski modul. Jezik je prilagojen stopnji izobraževanja, vendar kljub temu celostno zajame vsa področja razvojne psihologije, vključena so tudi novejša spoznanja stroke. Poglavja si sledijo glede na področje razvoja in ne po starostnih obdobjih.

Rubrike Novi pojmiPovezujem, Utrjujem znanje in Poglabljam znanje spodbujajo motivacijo in aktivnost bralcev, celovitost znanja in razumevanje novih strokovnih terminov. Ob koncu vsakega poglavja sledi rubrika Zdaj vem s povzetkom vsebin.

Beseda recenzentke:
»Rokopis pisnega gradiva Razvoj in učenje predšolskega otroka je sodobno besedilo, tako z vidika izbranih in predstavljenih vsebin, kot z vidika metodično-didaktične izpeljave. Avtorici izbrane vsebine o razvoju in učenju predšolskega otroka prikažeta sistematično, upoštevajoč potrebne teoretske utemeljitve in umestitve v različne kontekste, ki jih ilustrirata z izbranimi primeri. Prav didaktični instrumentarij, ki sta ga uporabili, jima omogoči, da tudi nekatere teoretsko bolj zahtevne vsebine približata ciljnim skupinam na način, da ga le te lahko razumejo in prepoznajo njihovo uporabno vrednost.

Rokopis učnega gradiva je pripravljen strokovno domišljeno in dosega vse kriterije kakovostnega učbenika za ciljne skupine, ki jim je namenjen.«

red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek

Avtor: Bernarda Nemec, Maja Krajnc
Ilustracije: Marta Bartolj
Format: 216 x 280 mm
Število strani: 224 barvnih strani
Vezava: broširana
ISBN: 978-961-92855-7-2
Cena: 20,10 EUR

 

Razvoj in učenje predšolskega otroka
20.10  z DDV