Skip to content Skip to footer
NI PLANETA B je slišati na protestih mladih za podnebno pravičnost, ki jih v njihovih prizadevanjih podpira tudi klimatologinja, dr. Lučka Kajfež Bogataj. Mladi so po njenem mnenju tisti, ki bodo zaradi vse večjih podnebnih sprememb najbolj prizadeti, zato se morajo temu odločno upreti.
Slikanica Naša hiša gori otroku na enostaven način pojasni eno najaktualnejših tem današnjega časa – podnebne spremembe in njihove posledice. Otrokom moramo povedati, da se s sodelovanjem dosegajo spremembe in da smo vsi del te iste družbe. Skupaj moramo nastopiti v boju proti podnebnim spremembam. To ni problem, ki ga lahko odložimo in se ga lotimo, ko bomo imeli več časa ali več denarja. Naloga vseh nas je, da ukrepamo in preprečimo,da bi se podnebne razmere še poslabšale.
Z otroki se moramo o tej problematiki čim več pogovarjati. slikanica Naša hiša gori nudi ogromno iztočnic za pogovor. Da bo pogovor z otroki lažje stekel, smo za učitelje, vzgojitelje in starše pripravili didaktično podporo slikanici, kjer najdete tudi nekaj delovnih listov, ki jih lahko natisnete in uporabite npr. pri učni uri v šoli.
Slovenska klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj je prepričana, da so prav mladi tisti, ki lahko dosežejo določene spremembe, zato je odgovornost odraslih, da se o tej pereči problematiki pogovarjajo z otroki. V ta namen je pripravila strokovno gradivo za učitelje, vzgojitelje in starše, ki jim bo pri pogovoru z otroki v precejšnjo pomoč in podporo.

Didaktična podpora slikanici (dovoljeno tiskanje in fotokopiranje)

Strokovna podpora učiteljem, vzgojiteljem in staršem (dovoljeno tiskanje in fotokopiranje)