28.90  z DDV

Učbenik za modul Ekološke analize in monitoring v izobraževalnem programu Naravovarstveni tehnik

Alenka Sedlar Špehar, Tina Birk

Share This

Učbenik Ekološke analize in monitoring v uvodnem poglavju obravnava različne analizne metode in napake, ki se pojavljajo pri meritvah, ter monotoringe okolja. V nadaljevanju so opredeljeni osnovni fizikalno-kemijski parametri, ki jih merimo v vseh treh sistemih – v zraku, v tleh in v vodi. Sledijo poglavja obravnave treh sistemov ločeno in bolj podrobno: analiza zraka in meritve kakovosti zraka, analize vode in monitoringa vode, analize tal in monitoringa tal. Kjer je to potrebno, so obravnavane tudi aktualne zakonodajne direktive. Knjigo zaključuje priročen Slovar novih pojmov.

Poglavja so zasnovana pregledno in oblikovno privlačno, učbenik odlikuje bogato in nazorno slikovno gradivo.

V učbeniku je veliko shem in tabelaričnih prikazov, ki služijo kot podpora za boljše razumevanje in trdnejši preplet teoretičnih vsebin s prakso ter posledično trajnejše in uporabnejše znanje.

Osnovnemu besedilu so dodane rubrike Povežite znanje (povezava vsebine z drugimi predmeti), Ali veste (dodatne motivacijske informacije), Poglabljam znanje (dodatne vsebine za bolj radovedne) in rubrika Naloge (s poudarkom na praktičnih vprašanjih in nalogah, ki dijaku osmislijo pomen pridobljenega teoretičnega znanja).

Obilica podatkov, ki so vzeti iz prakse (ARSO, ALADIN, ROTS, Kemijski inštitut, Ministrstvo za okolje in prostor…), ponuja dijakom motivacijski element, omogoča pa jim tudi kakovostnejšo pripravo na delo po zaključku šolanja ter trajnejše znanje.

Avtorici: Alenka Sedlar Špehar, Tina Birk
Ilustracije: Marta Bartolj, Shutterstock
Obseg: 200 barvnih strani
Format: 216 x 280 mm
Vezava: broširana
ISBN: 978-961-6864-32-9
Cena: 28,90